Pijn, leefstijl en emoties​​​​​​​

Emotionele leefstijl, de sleutel naar herstel

In Nederland en op vele plaatsen in de wereld kampen miljoenen mensen met langdurige (pijn)klachten waarvoor door dokters geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden. Denk bijvoorbeeld aan aanhoudende hoofd-, buik- of rugklachten. Een groeiende groep ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals geven aan dat een ánder perspectief nodig is om mensen te helpen met herstel.
Het gaat hierbij om een brede visie op ziekte en gezondheid, waarin lichaam en geest als één geheel bekeken worden, met specifieke aandacht voor de rol van (onbewust) verdrongen emoties op het ontstaan en in stand houden van langdurige lichamelijke klachten. Er ontstaan namelijk mogelijkheden voor herstel als ook aandacht wordt gegeven aan het ervaren en verwerken hiervan.
Deze visie is gebaseerd op internationale (neuro)wetenschappelijke onderzoeken, talrijke (inter)nationale herstelverhalen van ervaringsdeskundigen, en kennis en ervaring van artsen en (zorg)professionals.
In dit webinar maak je kennis met deze brede visie en de mogelijke rol van (onderdrukte) emoties als oorzaak van lichamelijke klachten. Naast de theoretische onderbouwing hiervan door Lian, krijg je een goed idee van ervaringsdeskundige Marjon wat dit in de praktijk kan betekenen voor mogelijkheden voor herstel, en waar je handvatten en tips kunt vinden om hier ook zelf mee aan de slag te gaan. Hoe vaak sta jij stil bij wat je voelt, bij wat iets met je doet? Waar voel je emoties in je lijf en hoe ga je hiermee om? We nodigen je uit om te kijken naar jouw ‘emotionele leefstijl’, en naar de diepere laag die mogelijk onder je klachten verborgen kan liggen.

Gezonde emotionele leefstijl als sleutel naar herstel

Biografie

Marjon Oomens

Marjon Oomens is medeoprichter en directeur van Stichting Emovere, opgericht in 2020 door ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals met een brede visie op gezondheid en welzijn. Tevens is zij ervaringsdeskundige mbt het leven met aanhoudende lichamelijke pijn/klachten. Na een persoonlijke ervaring van volledig herstel binnen 3 maanden (na 8 jaar dagelijks pijn) door het gedachtegoed dat Stichting Emovere uitdraagt, zet zij zich sinds vier jaar in om bij te dragen aan de bewustwording en verspreiding van deze kennis en ervaring in Nederland, om mensen meer mogelijkheden aan te reiken voor herstel en preventie (www.depijnvoorbij.nl). En daarnaast om aandacht te vragen in gezondheidszorg en maatschappij voor een bredere visie op gezondheid en klachten, lichaam en geest en de diepere onderliggende laag van bewustzijn, emoties en gevoel. Marjon studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft ruim 20 jaar werkervaring als programma- en projectmanager in het internationaal bedrijfsleven, o.a. bij AkzoNobel.
Om alvast nader kennis te maken met Marjon, kun je luisteren/kijken naar deze OERsterk podcast.

Lian Tjon Soei Len

Lian Tjon Soei Len is anesthesioloog-pijnspecialist en sinds kort ook leefstijl en integrative medicine arts. In 2023 werd Lian gekozen tot Leefstijl Professional van het jaar 2023 door de Vereniging Arts en Leefstijl. Sinds 2018 is zij medisch manager van de vakgroep pijngeneeskunde in het Dijklander ziekenhuis. Door de jaren heen heeft zij een bredere kijk op gezondheid en ziekte gekregen, die vooral gaat over de mens achter de ziekte en veel minder over de ziekte op zich. Mensen met een chronische aandoening hebben vaak behoefte te weten wat zij zelf kunnen doen om een positieve invloed te hebben op hun klachten of ‘’ziekte’’ en hoe zij kunnen investeren in gezondheid. Daarom is er mede onder haar leiding in 2020 als eerste ziekenhuis in Nederland een leefstijl poli gestart voor mensen met aanhoudende pijnklachten. Inmiddels zijn daar meer dan 200 mensen geconsulteerd. Ook is zij mede-eigenaar van een vitaliteitscentrum, www.Prevafit.nl die samen met pijnspecialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en sportschool is opgezet binnen de muren van een zorginstelling.
Om alvast nader kennis te maken met Lian, kun je dit artikel bekijken op de site van onze partner Arts en Leefstijl

Training Inhoud